Zimsko okupljanje pčelara u Bjelovaru

BJELOVAR - Na Sajamskom prostoru Gudovac, u organizaciji Bjelovarskog sajma d.o.o. i Hrvatskog pčelarskog saveza 11. i 12.2. 2017. godine održat će se 13. međunarodni pčelarski sajam. Organizatori najvećeg pčelarskog sajam u Hrvatskoj očekuju nastup preko 100 izlagača, te dolazak tisuća posjetitelja iz Republike Hrvatske i okolnih država. Na prethodnim pčelarskim sajmovima uknjižili su nastup izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, Mađarske, Finske, Francuske, Austrije, Ukrajine, Italije, Češke, Poljske i Grčke. Uz tradicionalni Pčelarski sajam ponovno će se u istom terminu održati i Izložba vina i vinogradarske opreme koja ima za cilj obogatiti pčelarski dio sajma.

2 comments:

  1. BJELOVAR - Winter gathering of beekeepers in Croatia. At the exhibition space Gudovac, organized by the Bjelovar Fair Ltd. and Croatian Beekeepers' Association 11 and 12.2. 2017 will be held 13th International Beekeeping Fair. Organizers of the biggest beekeeping fair in Croatia expected performance over 100 exhibitors, and the arrival of thousands of visitors from the Croatian and neighboring countries. At previous fairs register a beekeeping are exhibitors from Croatian, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Finland, France, Austria, Ukraine, Italy, Czech, Polish and Greek. With traditional Beekeeping Fair will again be held at the same time and exhibition of wine and winemaking equipment, which aims to enrich the bee part of the fair.

    ReplyDelete
  2. BJELOVAR - gromadzenie Zima pszczelarzy w Chorwacji. Na powierzchni wystawienniczej Gudovac zorganizowanej przez Bjelovar Fair Ltd. Chorwackie Stowarzyszenie Pszczelarzy 11 i 12,2. 2017 odbędzie się 13. Międzynarodowe Targi Pszczelarstwa. Organizatorzy największych targach pszczelarstwa w Chorwacji oczekiwanych wyniki ponad 100 wystawców i przybycie tysięcy turystów z krajów sąsiednich i chorwackich. Na poprzednich targach zarejestrować pszczelarstwa są wystawców z chorwackim, Słowenii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Węgier, Finlandii, Francji, Austrii, Ukrainy, Włoch, czeskim, polskim i greckim. Z tradycyjnego Pszczelarstwa Targów ponownie odbędzie się w tym samym czasie i wystawy wina i winiarstwie sprzętu, który ma na celu wzbogacenie część pszczół targów.

    ReplyDelete