Živjeti s prirodom - Loreko, Skok i Sporek tri sajma u jednom


‘’Živjeti s prirodom’’ slogan je pod kojim Bjelovarski sajam d.o.o. okuplja tri sajamske priredbe pod istim krovom – Loreko, Skok i Sporek. LOREKO – Sajam lova, ribolova, ekologije i ruralnog turizma je ove godine u svom četvrtom izdanju. Sajam se održava 26. I 27. Svibnja na prostoru sajma u Gudovcu pokraj Bjelovara.  LOREKO ima prodajni karakter tako da svi posjetitelji mogu na njemu naći bogatu ponudu lovne, ribolovne i komunalne opreme. Posebno težište je stavljeno na turističku ponudu lovnog i sportsko-ribolovnog turizma te ruralnog turizma. SKOK – Sajam konja i opreme ove godine održat će se četvrti put. SKOK predstavlja značajan oblik promidžbe uzgoja konja, konjičkog sporta i općenito svih pratećih aktivnosti koje se vežu na konje. SPOREK – Sajam sporta i rekreacije ove godine se po drugi puta održava zajedno sa sajmovima LOREKO i SKOK, jer se svojim karakterom u potpunosti uklapa u cjelokupnu manifestaciju, a okuplja veliki broj sportaša i rekreativaca.