Znate li za program kreditiranja kroz mjere 101 i 103 HBOR-j


Program je namijenjen kreditiranju obrtnih sredstava potrebnih za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje. Sredstva kredita mogu se koristiti za kupnju sirovina, repromaterijala i ostalog materijala za proizvodnju u poljoprivredi, te za otkup poljoprivrednih proizvoda. Krediti se odobravaju putem poslovnih banaka po kamatnoj stopi od 3% godišnje na rok od 12 mjeseci. Otplata kredita može se obavljati u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama ili jednokratno u ovisnosti o zahtjevu krajnjeg korisnika i procjeni poslovne banke. 
Program je namijenjen kreditiranju projekata koji će se kandidirati za sufinanciranje sredstvima V. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) - Ruralni razvoj - tvz. IPARD programa, Mjere 101. i 103. na način da se u okviru ovog programa financira cjelokupna investicija koja obuhvaća i dio projekta koji će se kandidirati za IPARD program kao prihvatljivi izdatak, dio projekta koji nije moguće financirati povratom iz IPARD-a kao i dio projekta koji nije moguće kandidirati za IPARD program. Financira se ulaganje u proizvodne i prerađivačke kapacitete u Sektoru mljekarstva i govedarstva unutar Mjere 101. Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda EU i Mjere 103. Ulaganje u preradu i trgovinu poljoprivrednih i ribljih proizvoda radi restrukturiranja i dostizanja standarda EU. Krediti se odobravaju po kamatnoj stopi od 2% godišnje za mikro, male i srednje poduzetnike koji ulažu u poljoprivredu i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno velike poduzetnike koji ulažu u poljoprivredu ili 4% za sve ostale. Rok otplate je do 12 godina s mogućnošću korištenja počeka od 2 godine. Više informacija potražite na internet stranici HBOR-a: www.hbor.hr, putem telefona na broj 01 4591 751 ili mailom na: poljoprivreda@hbor.hr