GMO – (iz)um bez (raz)uma - predstavljanje knjige u Bjelovaru

Predstavljanje knjige prof.dr.sc. Marijana Jošta “GMO – (iz)um bez (raz)uma", održati će se u petak, 24. veljače 2017. godine u 19 sati na studijskom odjelu Gradske knjižnice u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 11/2. Ulazak na predstavljanje je slobodan. Knjiga sadrži dio autorovih tekstova o genetski modificiranim organizmima (GMO) koji su nastajali i objavljeni u različitim glasilima i publikacijama od 1999. do 2016. godine, u kojima objašnjava zašto ne bismo trebali uzgajati ili jesti GMO proizvode. Prijeti li Zemlji od GMO proizvoda veća opasnost nego od radijacije? Je li uzgoj GMO proizvoda uopće profitabilan? Na koji način GMO utječe na zdravlje ljudi i životinja? Je li uopće moguć suživot standardne poljoprivredne proizvodnje i GMO nasada? Odgovore potražite u knjizi “GMO – (iz)um bez (raz)uma”.  Profesor dr.sc. agronomije Marijan Jošt, umirovljeni sveučilišni profesor, rođen je 1940. u Ptuju, Slovenija. U Križevcima je 1960. postao poljoprivredni tehničar, a diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu 1966. Magistar iz genetike i oplemenjivanja bilja je postao 1971., te doktor agronomije 1973. godine, sve u Zagrebu. Postdoktorski studij je završio u SAD-u.
Svoj je znanstveni i profesorski put ostvario na zagrebačkom Agronomskom fakultetu, te u Visokom gospodarskom učilištu Križevci. Član je više znanstvenih organizacija od kojih izdvajamo Bioetičko povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske i Nacionalno koordinacijsko tijelo za protokol iz Cartagene. Objavljeno mu je više od 150 znanstvenih članaka, te više od 200 članaka u ostalim publikacijama (novine, časopisi, internetski portali). Autor je 10 visokokvalitetnih ozimih sorti pšenice.

Prati svjetska zbivanja glede genetički modificiranih (izmijenjenih) organizama i može se slobodno reći da je jedan od najboljih poznavatelja tematike GMO-a na našim prostorima. Znanje o učinkovitosti (plodnosti), štetnosti i zavisnosti o industriji GM proizvoda daje mu sigurnost u javnim istupima realnog prikaza stanja. Dakle, nije pobornik “genetičke” revolucije, već suprotno, njen je oštar kritičar.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava - posadite plantažu kestena

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Upute za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio. Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točci 7. Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,  provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja: Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije: AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU, Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Ljudevita Gaja 2, 43000 Bjelovar, Tel: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760. TEKST NATJEČAJA PROČITAJ OVDJE

Analysis of the situation of livestock production in Croatia

Illustration: Fotolia
Market livestock in Croatia - Croatia after independence became for manufacturers, farmers and livestock breeders closed and a small market. The war and its consequences since 1991 favored the creation of a trade network that relied on imports of meat and grains. Although Croatia is naturally suited for agricultural production with ideal resources and people of the market did not recover. Before independence there was an organized production and the village was in the role of producer food. Today the village is slowly dying as a result of the disappearance of the organizers of production. One can not expect that shepherds and farmers themselves initiate such a thing, and shopping chains is not profitable to spend RESOURCES for that which is not their primary role. Yet there is hope. Today, when the market comes occasionally or rather when the market find products of suspect quality, such as Salmonella infected, the market instantly responds and shows interest in the domestic product in all segments. This whole niche of providing a signal that the domestic production still with a sense and that can be the basis of one part of the economy. In anticipation of better times for the domestic product penetrate the small dealers in this segment of the market, find buyers for its delicatessen in the domestic market. It is often the case that it is impossible to find domestic pig when you want because the fairs waned after slima, herders few products and have no surplus. That is why the price of cattle in Croatia practically in the last 20 years is stable. Unfortunately, the other inputs in the production of tens of times larger. / Analysis: ing. Agriculture Nenad Šantalab /

Tržišne cijene nepromjenjene gotovo četiri godine

LIVESTOCK PRICE – Tržište žive stoke u Hrvatskoj pratimo u nazad četiri godine. Zaključak je da nema gotovo nikakvih promjena cijena u kategorijama stoke koja je na tržištu. Tako naši stočari najčešće proizvode i prodaju u svome dvorištu ili seoskim sajmovima odojke, tovljenike, krmače, koze, ovce, janjad, jarad, krave, junad i telad. Pregled cijena može se vidjeti uvijek na stranici http://bjelovarskisajam.blogspot.com

Pred nama je jedna prosječna godina

BJELOVAR FAIR – Nova 2017. godina u sajmovanju na Bjelovarskom sajmu neće donesti nikakve promjene. I dalje ćemo biti bez sajma konja i konjičke opreme, sajma posvećenih lovu i posebno ribolovu te temama kao što su sve popularnija proizvodnja sireva i slično. U planu je održati kao prvi sajam posvećen pčelarstvu. Taj sajam održat će se 11. i 12. veljače kao 13. Međunarodni pčelarski sajam i kao nadopuna, izložba vina i vinogradarske opreme. Sljedeća priredba je Proljetni sajam u terminu od 29. ožujka do 2. travnja koji je tematski obrađen kroz poljoprivredu, gospodarstvo i obrtništvo te teme vezane na poljoprivrednu mehanizaciju i prezentaciju opreme za šumarstvo i drvnu industriju. Po mnogima tema je donekle promašena jer se gubi sloj poljoprivrednika koji su bili glavni korisnici sajma do nedavno. Činjenica da nema izložbe životinja, opreme za lovce i ribolovce uvelike pridonosi manjem broju posjetitelja. Javnost zanimaju specijalizirani mali odjeli na sajmovima posvećeni cvjećarstvu, voćarstvu, vrtlarstvu, suvenirima i slično, a ne prodaja plišanaca i sve prisutniji štandovi s plastičnim igračkama iz Kine. Od javnosti ozbiljnijih tema je svakako Jesenski sajam u terminu od 8. - 10. rujna koji se okrenuo tradicionalnim temama, poljoprivredi, gospodarstvu, stočarstvu, obrtništvu i uz Državnu izložbu stoke te prezentaciju obnovljivih izvora energije ipak može zadržati kontinuitet posjeta na zavidnom nivou. Sve u svemu još jedna prosječna godina na Bjelovarskom sajmu o kojemu svih 12 mjeseci skrbi više od deset stručnih ljudi zaposlenih u njegovu menadžmentu na čelu kojega je i vrhunski profesionalac kao glavni menadžer.