Hope for bees exists - Varroa struck

GERMANY - Thanks to co-operation between industry and science and persistent two-year work, scientists have announced that they have discovered an effective anti-parasitic agent that attacks bees all over the world. BeePak and Dr. Stefan Hannus and the Rosenkranz research team have come to the public for information that lithium chloride completely destroys Varou. Given that this is an easily accessible and inexpensive means that is not aggressive for bees, the real potentials of this research that the SR Germany has carried out are also expected. Dr. Peter Rosenkranz, project manager, explained the benefits of a new tool: "Lithium chloride can be added to bees in a syrup for the feed. In our research, even small amounts of salt (lithium chloride) were enough to suppress Varoe within just a few days - without any unwanted effect or consequences for bees.

Uoči održavanja pčelarskog sajma u Bjelovaru stigla ohrabrujuća vijest iz Njemačke

NJEMAČKA - Zahvaljujući suradnji industrije i znanosti te upornog dvogodišnjeg rada, znanstvenici su objavili da su otkrili učinkovito sredstvo protiv parazita koji napada pčele u cijelom svijetu.  Pod paskom projekta BeePak i dr. Stefana Hannusa te istraživačkog tima tim Dr Rosenkranz-a u javnost je došla informacija kako litij klorid u potpunosti uništava Varrou. S obzirom da se radi o lako dostupnom i jeftinom sredstvu koje nije agresivno za pčele očekuju se i stvarni potencijali ovog istraživanja koje su proveli SR Njemačkoj.  Dr Peter Rosenkranz, projekt menager, objasnio je prednosti novog sredstva: „Litij klorid se može dodavati pčelama u sirup za prihranu. Pri našim istraživanjima čak su i male količine soli (litij klorida) bile dovoljne za suzbijanje Varoe u roku od samo nekoliko dana – bez bilo kakvog neželjenog učinka ili posljedica za pčele.“  / pripremio: ing.polj. Nenad Šantalab /

Traktor za komunalne profesionalce

JOHN DEERE - Proizvođač tvrdi kako je 3036E, idealan stroj za korisnike koji imaju velike travnate površine i cijene kvalitetu i udobnost. Komunalni traktor iznimno je robusan i jamči da će svakog kućevlasnika ili tvrtku za održavanje zelenih površina služiti dugi niz godina. Uz nastavke se za košnju može koristiti i za niz drugih zadataka poput čišćenja snijega (uz bacač ili dasku), čišćenje lišća i okućnica (uz četku), prijevoz manjih stvari uz prikolicu i niz drugih zadataka. Mogućnost montaže kardanskog malčera, usitnjivača, čistača/pometača. Hidrostatski prijenos (automatik), Yanmar diesel trocilindrični motor, Elektromagnetsko uključivanje kosišta (gumb), Servo upravljanje za lako okretanje, Udobno sjedalo, Šasija debljine 6 mm. Tehnički podaci; snaga motora 26,9 kW / 36,6 KS, BRZINA 24 km/h, ZAPREMINA MOTORA 1500 cm3, DEBLJINA KOSIŠTA 4,5 mm, VRSTA MOTORA Dizel, PRIJENOS Hidrostatski, ZAPREMINA REZERVOARA 24 L, PRIJENOS Brzinski, POGON Stražnji, DODATNA OPREMA Kabina, UKLJUČIVANJE KOSIŠTA  Elektromagnetsko.

GMO – (iz)um bez (raz)uma - predstavljanje knjige u Bjelovaru

Predstavljanje knjige prof.dr.sc. Marijana Jošta “GMO – (iz)um bez (raz)uma", održati će se u petak, 24. veljače 2017. godine u 19 sati na studijskom odjelu Gradske knjižnice u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 11/2. Ulazak na predstavljanje je slobodan. Knjiga sadrži dio autorovih tekstova o genetski modificiranim organizmima (GMO) koji su nastajali i objavljeni u različitim glasilima i publikacijama od 1999. do 2016. godine, u kojima objašnjava zašto ne bismo trebali uzgajati ili jesti GMO proizvode. Prijeti li Zemlji od GMO proizvoda veća opasnost nego od radijacije? Je li uzgoj GMO proizvoda uopće profitabilan? Na koji način GMO utječe na zdravlje ljudi i životinja? Je li uopće moguć suživot standardne poljoprivredne proizvodnje i GMO nasada? Odgovore potražite u knjizi “GMO – (iz)um bez (raz)uma”.  Profesor dr.sc. agronomije Marijan Jošt, umirovljeni sveučilišni profesor, rođen je 1940. u Ptuju, Slovenija. U Križevcima je 1960. postao poljoprivredni tehničar, a diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu 1966. Magistar iz genetike i oplemenjivanja bilja je postao 1971., te doktor agronomije 1973. godine, sve u Zagrebu. Postdoktorski studij je završio u SAD-u.
Svoj je znanstveni i profesorski put ostvario na zagrebačkom Agronomskom fakultetu, te u Visokom gospodarskom učilištu Križevci. Član je više znanstvenih organizacija od kojih izdvajamo Bioetičko povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske i Nacionalno koordinacijsko tijelo za protokol iz Cartagene. Objavljeno mu je više od 150 znanstvenih članaka, te više od 200 članaka u ostalim publikacijama (novine, časopisi, internetski portali). Autor je 10 visokokvalitetnih ozimih sorti pšenice.

Prati svjetska zbivanja glede genetički modificiranih (izmijenjenih) organizama i može se slobodno reći da je jedan od najboljih poznavatelja tematike GMO-a na našim prostorima. Znanje o učinkovitosti (plodnosti), štetnosti i zavisnosti o industriji GM proizvoda daje mu sigurnost u javnim istupima realnog prikaza stanja. Dakle, nije pobornik “genetičke” revolucije, već suprotno, njen je oštar kritičar.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava - posadite plantažu kestena

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Upute za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio. Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točci 7. Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,  provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja: Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije: AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU, Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Ljudevita Gaja 2, 43000 Bjelovar, Tel: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760. TEKST NATJEČAJA PROČITAJ OVDJE